Často se stává, že SVJ stojí před otázkou, koho je vlastně příjem z pronájmu společných prostor domu.

 

Je důležité uvědomit si, že jakékoliv příjmy z pronájmu společných prostor jsou příjmem jednotlivého vlastníka, nikoliv celého společenství.  SVJ nemá majetek.

Společenství vlastníků jednotek proto tento příjem musí rozpočítat mezi jednotlivé vlastníky dle spoluvlastnického podílu.

Příjmy z pronájmu společných prostorů jako je např. střecha a fasáda, které jsou společnými částmi domu, budou tedy plynout k jednotlivým vlastníkům.

 

Shromáždění SVJ ale může rozhodnout, že tento příjem bude ponechán SVJ a nebude vlastníkům vyplácen. K přijetí rozhodnutí o vyplácení příjmu z pronájmu dle NOZ postačuje souhlas většiny vlastníků přítomných na shromáždění (nestanoví-li stanovy jinak). Z praxe doporučujeme, aby takto zásadní rozhodnutí bylo přijímáno všemi vlastníky.