povinne ze zakona

  • Nový zákon o korporacích - povinnost  BD a SVJ provozovat www stránky.

    V novém zákonu o korporacích je v paragrafu 636 zavedena povinost pro BD a SVJ vést své internetové stránky, dle zákonných předpisů a svolávat přes tyto stránky schůze. Povinnost zřízení je stanovena do 30.6.2014. Čas už je za námi. 

    Nový zákon o korporacích paragraf 636 uděluje povinnost pro bytová družstva a společenství vlastníků vést www stránky, kde musí být uvedené povinné údaje z obchodního rejstříku a svolávat schůze členů.