Sprava

  • Služby finančního hospodaření dle požadavků a dohody s vlastníkem, spolupráce při uzavření smluv, vyúčtování a přehled plateb.

  • 1, Do okruhu pojištěných osob spadají mimo jiné i fyzické osoby v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohli plynou příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny. Uvedená skutečnost se dotýká odměňování jednočlenného orgánu společenství vlastníků jednotek.

  • Naše on-line aplikace www.SpravaUdrzba.cz, kde jednotlivý úživatelé vidí svoje předpisy a platby, vyúčtování a evidenční list své jednotky. Představenstvo vidí ekonomickou agendu domu od fakturací, pokladny, předpisy plateb, evidenční listy až po vyúčtování.

  • Zajištění údržby, dodávky energií a správu objektu. Uzavření smluv nebo příprava smluv k podpisu.

  • Nový zákon o korporacích - povinnost  BD a SVJ provozovat www stránky.

    V novém zákonu o korporacích je v paragrafu 636 zavedena povinost pro BD a SVJ vést své internetové stránky, dle zákonných předpisů a svolávat přes tyto stránky schůze. Povinnost zřízení je stanovena do 30.6.2014. Čas už je za námi. 

    Nový zákon o korporacích paragraf 636 uděluje povinnost pro bytová družstva a společenství vlastníků vést www stránky, kde musí být uvedené povinné údaje z obchodního rejstříku a svolávat schůze členů.