Inženýrská činnost při přípravě a realizaci větších a investičních oprav, realitní činnost, finanční poradenství a další.

 • Inženýrská činnost při přípravě a realizaci větších a investičních oprav (příprava, projekty, jednání s dotčenými orgány, doporučení a výběr dodavatelů, stavební dozor, kolaudace).
 • Zajištění větších a investičních oprav formou výběrového řízení.
 • Realitní činnost (zprostředkování nájmů, prodejů, znaleckých odhadů atd.)
 • Zajištění statickách posudků, energetických auditů atd.
 • Finanční poradenství, zajištění úvěrů.
 • Služby právního charakteru.
 • Služby daňového charakteru.
 • Zajištění privatizace bytového fondu (z vlastnictví obce).
 • Zajištění převodu jednotek do vlastnictví uživatelů bytů.
 • Poradenská činnost.
 • Školení.