Vedení kompletního účetnictví pro všechny typy vlastníků, zpracování uzávěrky, přiznání a další.

Součástí našich služeb je sledování stavu Vašeho účetnictví a dalších reportů on-line na adrese www.SpravaUdrzba.cz

 

Co zahrnuje naše účetnictví

 • Vedení kompletního účetnictví pro všechny typy vlastníků včetně pomocné evidence
  (faktury, pohledávky, pokladna, banka, mzdy, atd).

 • Věcná a formální kontrola dodavatelských faktur

 • Zpracování roční účetní závěrky včetně všech potřebných výkazů.

 • Zpracování daňového přiznání.

 • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku (včetně případných odpisů).

 • Zajišťování styku s bankou.

 • Sledování plateb vydaných faktury, přijatých faktur a a ostatních pohledávek a závazků.

 • Zajišťování administrativy SIPO.

 • Mzdové účetnictví pro představenstvo.

 • Reporty prostřednictvím on-line aplikace SpravaUdrzba.cz

 

Služby roční rozúčtování a vyúčtování nájemného (příspěvků na správu a opravy), služeb, případně splátek kupní ceny, předpis plateb atd patří do sekce   Administrativní služby.

 


Vedení účetnictví, ekonomickou správu a administrativní služby provádíme i dálkově  (on-line - SpravaUdrzba.cz) v rámci celé ČR.