Zajištění údržby, dodávky energií a správu objektu. Uzavření smluv nebo příprava smluv k podpisu.

 Mezi naše technické služby patří veškerá činnost z hlediska zajištění bezproblémového provozu spravované nemovitosti.

Mezi tyto činnosti patří:

 • Zajištění služeb u dodavatelů a poskytovatelů těchto služeb buď uzavřením smluv, nebo připravou těchto smluv k podpisu
   • dodávka tepla,
   • teplé vody, studené vody a odvádení odpadních vod,
   • elektrické energie a plynu,
   • provoz a údržba výtahů,
   • čištění komínů,
   • odvoz a likvidace domovního odpadu.

 • Průběžná jednání s dodavateli, potřebná pro plynulou dodávku a provoz služeb.
 • Zajištění odečtů bytových měřidel vody, TUV a tepla.
 • Zajištění úklidu společných prostor.
 • Zajištění oprav a údržby společných částí domu, pozemku a technických zařízení.
 • Zajištění drobných oprav a údržby.
 • Zajištění údržbářského servisu pro případné havárie.

 • Zajištění všech předepsaných revizí a prohlídek vyžadovaných obecně závaznými právními, technickými, bezpečnostními, požárními a dalšími předpisy. Odstranění zjištěných závad.
 • Kontrola poskytování těchto služeb a prací.
 • Kontrola provozu domovní kotelny.
 • Provedení inspekční technické prohlídky budovy, zjištění stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a technického zařízení, zjištění závad a jejich závažnosti.
 • Zpracování návrhu plánu oprav podle závažnosti závad, zjištění inspekční technickou prohlídkou.
 • Zpracování vyjádření ke stavebním úpravám provádených uživateli bytů.
 • Zpracování roční zprávy o provedených opravých a návrh na další postup s rámcovým finančním propočtem.