Služby finančního hospodaření dle požadavků a dohody s vlastníkem, spolupráce při uzavření smluv, vyúčtování a přehled plateb.

 

Mezi naše administrativní služby patří:

  • Návrh pravidel pro poskytování, rozúčtování, vyúčtování a úhradu plateb nájemného (BD), příspěvku na správu a provoz (SVJ), služeb, případně splátek kupní ceny. Návrh pravidel je zpracován podle platných předpisů a rozhodnutí vlastníka.
  • Předpis nájemného z bytů a nebytových prostor (BD), příspěvku na správu a provoz (SVJ) a záloh na služby, případně splátek kupní ceny. Předpis je zpracován po dohodě s vlatníkem domu podle schválených pravidel formou evidenčních listů.
  • Roční rozúčtování a vyúčtování nájemného (BD), příspěvku na správu a provoz (SVJ), služeb, případně splátek kupní ceny konečným uživatelům.
  • Vymáhání pohledávek u neplatičů do fáze druhé upomínky.
  • Předávání soupisu neplatičů vlastníkovi domu.
  • Vedení pasportu domu a bytů.
  • Spolupráce a pomoc při uzavření pojistné smlouvy na budovu a pozemek.
  • Služby finančního hospodaření dle požadavků a dohody s vlastníkem (vedení provozního účtu, zajišťování styku s bankou, pokladna drobného vydání atd.)
  • Obsluha datových schránek.
  • Zpracování návrhu nájemních smluv.