Zaměstnanec - fyzická osoba - může mít s jedním zaměstnavatelem uzavřenou jednu nebo více dohod, ovšem za jeden kalendářní rok nesmí součet odpracovaných hodin ze všech dohod o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele překročit 300 hodin.

Dohodu o provedení práce je s účinností od 1. ledna 2011 zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.