Znáte technický stav Vašeho topného systému?

Pokud ho neznáte je rozumné nechat si udělat chemický rozbor topné vody ze systému. S revizním protokolem Vám dodáme doporučení údržby topného systému.

S těmito podklady se můžete sami rozhodnout,  zda budete chtít údržbu provádět. Chemickým čištěním Vašeho topného systému Vám výrazně snížíme spotřeby energií a tím finanční náročnosti na vytápění ve výši 15 až 30 % ročně.

  • Prodloužení životnosti systému až o desítky let
  • Zvýšení tepelné pohody v celém domě
  • Obnovení původní správné funkčnosti  topného nebo chladícího systému
  • Snížení nákladů na opravy, servisní náklady a údržbu

Chemickým čištěním dosahujeme příznivých ekonomických parametrů vytápění.

Vodní usazenina, vodní kámen a rez na vnitřní stěně radiátoru jsou zásadními izolanty topných těles. Chemické čištění topných soustav by mělo být součástí pravidelné údržby topné soustavy.Energetická náročnost objektu se snižuje na úroveň nového topného systému, což příznivě ovlivňuje parametry energetického hodnocení budovy. Chemické čištění je jedna z metod, která vedle zateplení fasád a výměny oken výrazně snižuje náklady na topení a zvyšuje tepelnou pohodu bytových prostor.

Chemický rozbor otopné vody topného systému (1 vzorek), včetně posudku a doporučení údržby stojí 1.000,- Kč. Chemickým vyčištěním topné soustavy ušetříte nejen své finanční prostředky, ale šetříte i životní prostředí!

Podrobné informace a dotazy Vám rádi zodpovíme e-mailem, telefonicky nebo při osobní schůzce ve Vašem domě, případně v kancelářích naší společnosti.