Ke změně stanov Společenství Vlastníků Jednotek které vzniklých před 1. 1. 2014 není třeba notáře, vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7. 2015, sp. zn. 7 Cmo 79/2015.

Může dojit také na situaci kdy SVJ vzniklé před 1. 1. 2014 schvaluje změny stanov (ať v rámci přizpůsobení ustanovením NOZ podle § 3041 odst. 2 a § 3042 NOZ nebo při případných budoucích změnách stanov). V samotných stanovách je ale usnesení které účast notáře vyžaduje. V tom případě notář musí být přítomen.

 Aktuální judikát Vrchního soudu v Praze by měl ukončit výkladové problémy, která se již od doby přijetí nového občanského zákoníku vyskytují v odborné právnické veřejnosti, v prostředí společenství vlastníků jednotek a také v rozhodovací praxi některých rejstříkových soudů. Tento problém lze v současné době považovat za vyřešený judikátem Vrchního soudu v Praze.