Průkaz energetické náročnosti budovy není žádná novinka. Pokud tedy budete i v letošním roce prodávat nemovitos, měli byste kupujícímu předložit průkaz náročnosti budovy. Tato povinnost v zákoně o hospodaření energii č. 406/2000 Sb. V aktuálním znění, § 7a.

 

K čemu průkaz vlastně slouží?

Průkaz Vám neřekne jaká je konkrétní spotřeba energie v daném domě, on pouze porovná váš dům se standardizovanou budovou stejného typu, velikostí, tvaru, na stejném místě. Takže průkaz je porovnávací dokument, kde kritérium porovnání je písmeno „C“ v grafické části. ,,Céčková“ budova je standardizovaná. Kdo je v „Áčku“, nebo „Béčku“ je lepší než standard. Kde je „Déčko“, Éčko“, „Efko“ či „Géčko“ je horší než standard a vy v tu chvíli vite, že kromě vysoké hypotéky, kterou budete splácet, pokud si koupíte v tomto domě, budete platit ještě hodně za energie, případně vás čeká nějáká významná investice , abyste tu energetickou náročnost snížili.

Průkaz energetické náročnosti funguje podobně jako štítek na elektrospotřebičích. Dokud na ledničkách, pračkách, nebo například žárovkách nebyl, koupili jste prakticky cokoliv. V dnešní době se na ledničku, která nemá áčko a čtyři hvězdičky ani nepodíváte. Elektrospotřebič v energetické třídě B, už nekoupíte , protože se ani nevyrábí. To samé bude dříve nebo později i s nemovitostmi. Nové budovy se budou stavět áčkové, béčkové a ty staré se budous nažit alespoň céčkovat.

Kdo musí mít průkaz?

Každý kdo prodává byt nebo ucelenou část nemovitosti je povinen předložit průkaz energetické náročnosti budovy.
Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz energetické náročnosti budovy (od vlastníka budovy, stavebníka či společenství vlastníků) může jej nahradit vyučtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za poslední 3 roky.
Pokud budete kupovat byt, tak to, že vám někdo předá vyučtování energií,nic neznamená. Nepoznáte z toho, jaká je spotřeba v konkrétním bytě, protože každý se doma chová trošku jinak.

Kdy průkaz mít nemusíte

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna na ní byla provedena před 1. Lednem 1947.

Do musí být průkaz zpravován

Lhůtu stanovené pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy jsou od 1.7.2015 zrušeny. Zákon stanovuje v jakých případech musí býtopatřen průkaz energetické náročnosti budovy (viz. Povinností vlastníka budovy a jednotky)

Jak dlouho platí průkaz?

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Musím dělat rekonstrukci pokud jsem v horším stavu než je standard?

Pokud jste v některém z těchto nevyhovujících stavů – D, E, F, nebo G, žádný zákon vám nepřikazuje, že se musíte dostat do C. Pokud si tedy dnes necháte zpracovat průkaz a budete v E, tak nemáte povinnost rekonstruovat. Je to pro vás pouze informace, že jste energožrouti a vydáváte spoustu peněz za energie a měli byste s tím něco dělat, ale nemáte žádnou povinnost.

Kolik stojí průkaz?

Bývaly a stále jsou ještě argumenty, že průkaz je zbytečně drahý. Hlavně v novinách se toho spoustu napsalo. Běžně stojí průkaz kolem 10 -15 tis. Korun na budovu.

Kdo zpracovává průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti zpracovává příslušný energetický specialista, to je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem ke zpracování energetického posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly provozovaným kotlů a rozvodů tepelné energie a provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

Seznam energetických specialistů je veden ministrem průmyslu a obchodu www.mpo-enex.cz/experti