Otázka vymáhání dluhů od dlouhodobě neplatících členů SVJ je velmi citlivá problematika. Mnohé výbory se na na naši firmu obrací s žádostí o pomoc při vymáhání dluhů od jednoho či více členů společenství. Bohužel jsou ale i SVJ která své neplatiče neřeší a dostanou do problému celý spolek.

Jak problémům s vymáháním dlužných částek předcházet?

Především je třeba do stanov zapsat ustanovení, jakým způsobem bude pohledávka vymáhána a to od prvního vyzvání k plnění.

Vznik dluhu

Neuhrazené platby vznikají především z neplacení záloh na služby a příspěvku do tzv. fondu oprav, případně mohou někteří vlastnící, kteří sice hradí zálohy pravidelně, opomenout uhradit částku z vyúčtování. Proto je také důležité správné nastavení zálohových plateb po celý rok tak, aby nedocházelo k vysokým nedoplatkům při vyúčtování služeb.

Statutární orgán – tedy výbor, nebo pověřený vlastník by neměl vymáhání dlužné částky odkládat a měl by svou funkci vykonávat takzvaně s péčí řádného hospodáře.

 

Nový občanský zákoník stanovuje, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, tak ji musí vykonávat s nezbytnými znalostmi a loajalitou.