Platí pouze pro plátce DPH!! Od roku 2016 je povinnost podávat kromě daňového přiznání k DPH také toto kontrolní hlášení.

Hlášení nenahrazují klasická přiznání, jsou pouze jejich doplňkem. Jedná se o kontrolní výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách.

Firmy, tedy právnické osoby, jsou povinny odesílat kontrolní hlášení jednou měsíčně. Také u podnikatelů (fyzických osob) je rozhodující lhůta, v níž podávají daňové přiznání. 

Pokuty a sankce

V případě, že podáte kontrolní hlášení později než v řádném termínu, a to sami od sebe, aniž byste byli úředníky vyzváni, zaplatíte pokutu ve výši jeden tisíc korun. Za pozdní podání kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně do pěti kalendářních dnů je to 10 000 Kč. Tyto pokuty se předepíšou automaticky, nelze je snížit.

Pokud plátce nezareaguje na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů, zareaguje na výzvu 6. a další den, pak se pokuta vyšplhá na 30 000 Kč.

Nepodá-li kontrolní hlášení na základě výzvy správce daně ani v náhradní lhůtě 5 dnů, zvedá se pokuta na 50 000 Kč.

 

Dále hrozí pokuta až 50 000 Kč v případě nereagování na výzvu správce daně k odstranění pochybností, na kterou je nutné zareagovat následným kontrolním hlášením, kde je potřeba opravit chyby nebo původní hlášení potvrdit.