Po přihlášení uvidíte následující úvodní obrazovku. Na levé straně budete mít nabídku menu. Nabídka se liší, podle Vašich práv (zda jste uživatel bytu, předseda SVJ/BD, účetní a pod.).

Nabídka - menu pro uživatele bytu/jednotky:

 • Evidenční listy - po přihlášení vidíte ihned nabídku z tohoto menu. Zde vidíte počet evidovaných osob ve vašem bytě
 • Vyúčtování - zde vidíte detaily Vašich provedených vyúčtování v minulosti.
 • Předpis plateb - v této nabídce vidíte nastavené předpisy plateb a průběh Vašeho placení.

Nabídka - menu pro uživatele s více právy (dle vašeho nastavení):

 • Evidenční listy - zde vidíte seznam bytových a nebytových jednotek s evidencí osob v těchto jednotkách
 • Vydané faktury - přehled Vámi vystavených faktur, jejich zaúčtování, provedené platby a nedoplatky
 • Přijaté faktury - seznam zaúčtovaných přijatých faktur, vašich úhrad
 • Vyúčtování - Seznam vyúčtování všech vašich jednotek za minulá období
 • Předpis plateb - seznam osob a jejich jednotek s přehledem předpisů plateb a úhrad a dluhů jednotlivých uživatelů
 • Pokladna - evidence pokladny z účetnictví
 • Reporty - slouží Vašemu správci nemovitostí
 • Webové stránky - vstup do administrace www stránek vašeho BD nebo SVJ - pouze pokud máte tuto funkci aktivní. Více info v jiné dokumentaci.
 • Nastavení - slouží Vašemu správci nemovitosti
 • Nastavení webů - slouží Vašemu správci nemovitosti
 • Odhlásit - opuštění aplikace SpravaUdrzba.cz