Dohoda o provedení práce - maximálně 300 hodin za rok pro jednoho zaměstnavatele

Zaměstnanec - fyzická osoba - může mít s jedním zaměstnavatelem uzavřenou jednu nebo více dohod, ovšem za jeden kalendářní rok nesmí součet odpracovaných hodin ze všech dohod o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele překročit 300 hodin.

Dohodu o provedení práce je s účinností od 1. ledna 2011 zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Kdo musí mít průkaz energetické náročnosti budovy

Povinnost opatřit dům průkazem energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu nemovitosti platí od ledna 2015.

Při prodeji je musí mít rodinné domy zapsané na listu vlastnictví jako objekty k bydlení nad padesát metrů čtverečných, komerční a administrativní budovy a byty nad padesát metrů - u těch lze štítky nahradit předložením tří faktur za roční vyúčtování energií.

Naopak energetické průkazy nemusí mít stavby s menší obytnou plochou než padesát metrů čtverečných nebo rekreační objekty, tedy chaty a chalupy.

Ceny za vystavení průkazů se pohybují od 1500 korun výše.

Funkcionářské odměny - změny od 1. ledna 2014

1, Do okruhu pojištěných osob spadají mimo jiné i fyzické osoby v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohli plynou příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny. Uvedená skutečnost se dotýká odměňování jednočlenného orgánu společenství vlastníků jednotek.

Číst dál: Funkcionářské odměny - změny od 1. ledna 2014

Revitalizace podporuje stát i banky

Proces obnovy bytových domů, zejména snižování jejich energetické náročnosti, je stále aktuálním tématem. Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci je zajištění finančních prostředků. Situace zůstává nadále příznivá. I v letošním roce se budou bankovní úroky držet na velice nízké úrovni a banky se budou snažit nabídce programů Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) konkurovat i formou určitých slev a bonusů.

Číst dál: Revitalizace podporuje stát i banky